engineer

ADD CONNECTION COMPANY

ผู้เชี่ยวชาญงานระบบไฟฟ้า” บริการด้านการออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ประเภทของการใช้งานทั้งหน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารสูงต่างๆ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโรงงานในต่างประเทศหลายแห่งด้วยความตั้งใจและนโยบายที่เข้มแข็ง ทำให้บริษัทฯเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากความเชื่อมั่นและผลงานอันเป็นที่ยอมรับทำให้วันนี้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบไฟฟ้าในประเทศไทย …..

..... Our Services .....

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ ระบบ 12 KV ถึง 33 KV รวมทั้งการติดต่อการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค บริษัทฯ เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ

งานติดตั้ง Distribution Board

บริษัทฯ เรามีประสบการณ์การติดตั้ง Distribution Board ให้กับลูกค้า และเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ เป็นอย่างดี

งานติดตั้งระบบ Generator

เรามีประสบการณ์ในการรับติดตั้ง Generator สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานทุกลักษณะ ทั้งงานสำรองไฟฟ้า หรือใช้เป็นงานต้นกำลังอย่างต่อเนื่อง

งานติดตั้ง Motor Control Center

งานติดตั้ง Motor Control Center โดยทีมงานที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำตามมาตราฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด

งานติดตั้ง Main Distribution Board

เรามีความเชี่ยวญชาญในการติดตั้ง Main Distribution Board ให้กับท่านลูกค้าหลายบริษัทที่ให้ความไว้วางใจด้วยทีมช่างผู้ชำนาญงานด้านสวิทซ์บอร์ดโดยตรง

งานติดตั้ง รางเคเบิ้ล

เรามีประสบการณ์และเราในการติดตั้งรางเคเบิล ซึ่งเป็นรางที่นิยมใช้ในการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร ซึ่งระบบรางเคเบิลนั้นจะถูกใช้สำหรับการรองรับสายไฟฟ้า