• สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-(กรมทางหลวง)-10

  • สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-(กรมทางหลวง)-01

  • สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-(กรมทางหลวง)-02

  • สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-(กรมทางหลวง)-04

  • สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-(กรมทางหลวง)-05

  • สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-(กรมทางหลวง)-06

  • สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-(กรมทางหลวง)-07

  • สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-(กรมทางหลวง)-08

  • สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-(กรมทางหลวง)-09