• งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตะวันนาไนท์พลาซาร์-08

  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตะวันนาไนท์พลาซาร์-01

  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตะวันนาไนท์พลาซาร์-02

  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตะวันนาไนท์พลาซาร์-03

  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตะวันนาไนท์พลาซาร์-04

  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตะวันนาไนท์พลาซาร์-06

  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตะวันนาไนท์พลาซาร์-07