Add Connection Co.,Ltd.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยทีมวิศวกรและนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ามากกว่า 10 ปี ภายใต้การนำของ คุณสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ โดยดำเนินการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบงาน (Concept design), ประเมินราคา (Estimates budget), ขออนุญาตงานติดตั้งจากการไฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ  บริษัทฯ ทำการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ  อย่างมากมายโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสสาหกรรมต่างๆ ไม่เฉพาะในประเทศไทย  บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโรงงานในต่างประเทศหลาย แห่งด้วยความตั้งใจและนโยบายที่เข้มแข็งของบริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด ทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากความเชื่อมั่นและผลงานอันเป็นที่ยอมรับทำให้วันนี้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

แนวคิดในการบริหารองค์กร

บริษัทฯ  บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  มีธรรมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส มีนโยบายในการแบ่งปันผลประโยชน์ต่างๆอย่างเสมอภาค ทำให้บุคคลทุกคนมีความรัก และมีความรูสึกเป็นเจ้าขององค์กร  จึงทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่  ขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เน้นความสามัคคีเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนานำพาองค์กรไปสู่จุดหมายสูงสุดที่วางไว้

สถานะภาพทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจุดทะเบียน 5,000,000.00 บาท มีวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 20,000,000.00 บาท มีธนาคารที่ให้การสนับสนุนดังนี้ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แฟ๊กเทอริ่ง จำกัด

แผนการในอนาคต

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจรให้สมบูรณ์แบบ คุ้มค่ากับความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับ บริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด มาโดยตลอด ทำให้เราไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งๆขึ้น ความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพิ่มคุณค่าระดับมาตรฐานการทำงานให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในประเทศเท่านั้นแต่หมายถึงการมุ่งไปสู่การยอมรับของอุตสาหกรรมในต่างประเทศด้วย

ทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคคลของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก เพราะถือว่าบุคคลเป็นสมบัติที่ทรงคุณค่ามากที่สุดในองค์กร ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลาโดยได้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

..... หลักการทำงาน 5 ประการ .....

 • หลักการทางวิศวกรรม

  หัวใจของการติดตั้งระบบไฟฟ้า คือ หลักการทางวิศวกรรม บริษัทฯ ยืดถือหลักในการทำงานทุกขั้นตอนและทุกส่วนอย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยถือว่าเป็นความสำคัญที่สุดในการดำเนินงานอีกทั้งการนำเอาทฤษฏีที่สามารถปฏิบัติได้จริง มาแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 • คุณภาพของงาน

  งานทุกงานจะสำเร็จได้ย่อมเกิดจากทีมงานที่ดีมีมาตรฐานในการทำงานที่สูง บริษัทฯ ได้เริ่มจากการคัดสรรพนักงานแต่ละคนอย่างเข้มงวดให้ได้คุณภาพที่ดี มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทรงคุณค่า อีกทั้งการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนสร้างงานที่ดีเลิศเปรียบเสมือนการ สร้างงานในบ้านของตัวเอง

 • เวลาในการทำงาน

  เวลาทุกนาทีมีค่าในการทำงาน การได้ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์จะทำให้ระยะเวลาในการทำงานผ่านไป อย่างคุ้มค่าถูกต้องและแม่นยำ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

 • กฏเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ มีการฝึกอบรมพนักงานและทีมงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เพราะถือความประมาทที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง หมายถึงชีวิตและทรัพย์สินที่สูญเสียไป

 • ราคาที่เหมาะสม

  บริษัท มีนโยบายในการเสนอราคาอย่างยุติธรรมมีเหตุผล ลูกค้าสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาได้ การสร้างงานที่ทรงคุณค่าถือว่าเป็นผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ ต้องการมอบให้ลูกค้า นอกเหนือจากราคาที่เหมาะสม

..... บริการของเรา .....

 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
 • งานติดตั้งระบบ Generator
 • งานติดตั้ง Main Distribution Board
 • งานติดตั้ง Motor Control Center
 • งานติดตั้ง รางเคเบิ้ล
 • งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
 • งานติดตั้งระบบแสงสว่าง
 • งานติดตั้งระบบโทรศัพท์
 • งานติดตั้งระบบ LAN
 • งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • งานติดตั้งระบบล่อฟ้า
 • งานติดตั้ง Distribution Board